ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου https://www.wmu.gr/

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή (server): Γερμανία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

wc_cart_hash_#                           wmu.grHTML                   Διαρκώς

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αδιαβάθμητο

Πηγή:https://301176-921934-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_66dd328f12ec765982e9d 7d ca2047786.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

wc_fragments_#                             wmu.gr      HTML                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αδιαβάθμητο

Πηγή:https://301176-921934-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_66dd328f12ec765982e9d 7d ca2047786.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

 

_ga                                 wmu.gr                                HTTP                   2 έτη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

_gat                                      wmu.gr                                                      HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

_gid                                      wmu.gr                                                      HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

collect                                      google-analytics.com                           HTTP                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

tk_ai                                             wmu.gr                                                         HTTP                     5 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των ιστότοπων των επισκεπτών. Αυτό χρησιμοποιείται για εσωτερική ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδας.

Πηγή:Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

tk_qs                                            wmu.gr                                                         HTTP                     1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των ιστότοπων των επισκεπτών. Αυτό χρησιμοποιείται για εσωτερική ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδας.

Πηγή:Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

tk_lr                                            wmu.gr                HTTP                 1 έτος

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο – Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και η διαφήμιση σχετίζονται περισσότερο με τον συγκεκριμένο επισκέπτη.

Πηγή: https://www.wmu.gr/etaireia/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

tk_or                                            wmu.gr                HTTP                 5 έτη

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο – Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και η διαφήμιση σχετίζονται περισσότερο με τον συγκεκριμένο επισκέπτη.

Πηγή: https://www.wmu.gr/etaireia/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

tk_r3d                                            wmu.gr                HTTP                 2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο – Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και η διαφήμιση σχετίζονται περισσότερο με τον συγκεκριμένο επισκέπτη.

Πηγή: https://www.wmu.gr/etaireia/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

tk_tc                                           wmu.gr                HTTP                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο – Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και η διαφήμιση σχετίζονται περισσότερο με τον συγκεκριμένο επισκέπτη.

Πηγή: https://stats.wp.com/s-202009.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies μη ταξηνομημένα

Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies τα οποία είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί με τους προμηθευτές μεμονωμένων cookies.

 

t.gif                                          wmu.gr                HTTP                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie:  Απροσδιόριστος

Πηγή:https://pixel.wp.com/t.gif?blog_id=168871370pi=3290pn=%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%99%20%CE%92%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3pc=%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%92%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%2F%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82pp=1pt=simpleui=nulllr=nullor=nullr3d=null_en=woocommerceanalytics_product_view_ui=coIaI%2BNvFBFSAlpYI9Rt8MBl_ut= anon_ts=1582902590979_tz=0_lg=en-US_pf=Win32_ht=768_wd=1024_sx=0_sy=0_dl=https:%2F%2Fwww.wmu.gr%2Fproduct%2Fkoyti-vaptisis%2F_dr=https:%2F%2Fwww.wmu.gr%2Fetaireia%2F_rt= 1582902590997_= _

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)